TOP NEWS

*ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ


Ειδικότητες που απαιτούνται ανά πρόγραμμα μάθησης
Κατεβάστε το αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης Έργου για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου " Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου" που χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (Ημ. λήξης 23/10/2014) ΕΛΗΞΕ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Εκπαιδευτών του έργου Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου της υπ' αρ. πρ. 660/11/71074/09-10-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Α. Οριστικοί Πίνακες Στερεάς Ελλάδας
Β. Οριστικοί πίνακες Νοτίου ΑιγαίουΑ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣΒ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Υπόδειγμα Σύμβασης Εκπαιδευτών 
Σύμβαση 2016 (NEA)

Συνοδευτικά Έγγραφα της Σύμβασης Εκπαιδευτών
Με ευθύνη του εκπαιδευτή προσκομίζονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου που αναλαμβάνει το τμήμα Δια Βίου Μάθησης τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:
1. Υπογεγραμμένο Έντυπο με τα Ατομικά Στοιχεία του Εκπαιδευτή. 
2. Φωτοτυπία της Ταυτότητας (και οι 2 όψεις σε μία σελίδα).
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου θα φαίνεται καθαρά το IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής να είναι Πρώτο Όνομα Στον Λογαριασμό.
4. Αντίγραφο του Ανώτερου Τίτλου Σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) που διαθέτει ο εκπαιδευτής και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της εν ενεργεία προκήρυξης του έργου. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί από ξένο πανεπιστήμιο, θα συνοδεύεται και από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Προσοχή!!! Εάν ένας τίτλος σπουδών δεν είχε προσκομιστεί ως δικαιολογητικό κατά την υποβολή΄της αίτησης (είτε γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η σχετική εκπαίδευση είτε από παράλειψη) της ισχύουσας προκήρυξης των εκπαιδευτών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μοριοδότηση στους οριστικούς πίνακες, θα πρέπει να το δηλώσει ο εκπαιδευτής στο ΚΔΒΜ ώστε να γίνει αίτηση αναγνώρισης στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και να γίνει αναπροσαρμογή της ωρομίσθιας αποζημίωσής του και να αποτυπωθεί στην σύμβασή του.

5. Υπεύθυνες Δηλώσεις
  •  Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής θα πληρωθεί με Τίτλο Κτήσης (πρώην ΑΕΔ), θα πρέπει να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2-βλέπε παρακάτω) σχετικά με τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους.Για να πληρωθεί ο εκπαιδευτής με Τίτλο κτήσης (πρώην ΑΕΔ) θα πρέπει να έχει πλήρη απασχόληση  η οποία αποδεικνύεται με αναλυτική κατάσταση ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα καθώς και με βεβαίωση εργοδότη για τα πρόσφατα ένσημα που δεν  εμφανίΖονται στην ανωτέρω κατάσταση
  •  Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτές είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, απαιτείται επιπλέον: 
             α) Η Έκδοση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια  
                                                                           (Υπόδειγμα Αίτησης)
             β) Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1-Βλέπε παρακάτω) ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 

  • Όλοι οι υπόλοιποι (οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι στην έκδοση τιμολογίου) Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 3-βλέπε παρακάτω)..Χρειάζεται επίσης (εαν δεν διαθέτουν) η προσθήκη του ΚΑΔ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 85591900 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης π.δ.κ.α. ή σχετικού (περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσουν τα  στελέχη του Κ.Δ.Β.Μ)     Έντυπο Ατομικών Στοιχείων 
Για την γρηγορότερη διεκπεραίωση της σύμβασης στείλτε το και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση (e-mail) του ΚΔΒΜ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου kdvm910@gmail.com
Κατεβάστε το αρχείο, εκτυπώστε και υπογράψτε (Νέο 22/10/2014)


Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1-Δημόσιοι Υπάλληλοι)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2-Ιδιώτες με πλήρη απασχόληση) 
Κατεβάστε το αρχείο, εκτυπώστε και υπογράψτε (Νέα 28/01/2016)

   Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 3) 
Κατεβάστε το αρχείο, εκτυπώστε και υπογράψτε(Νέα 26/11/2015)

Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των εκπαιδευτών  πρέπει να 
αναγράφεται εκτός από τον εξατομικευμένο κωδικό του τμήματος και η χρονική διάρκεια του (δηλ. ημερομηνία έναρξης-ημερομηνία λήξης) και εκδίδεται μετά την λήξη του τμήματος δια βίου μάθησης.

Υπόδειγμα Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών


ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2014
Υ.Α Αριθμ. 2/106902/0022 (Φ.Ε.Κ. 3276/23-12-2013)
Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι είκοσι επτά (27) €.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι εικοσιπέντε (25) €.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) €.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) €.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) €.
δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) €
ε) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) €.
στ) Εμπειροτέχνες.
Ι. δεκατρία (13) €.
II. δεκατέσσερα (14) €.
III. Δεκαέξι (16) €.
Τα χρήματα αυτά είναι μεικτά και έχουν παρακράτηση φόρου 20%.Οι αμοιβές πραγματοποιούνται μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος που αναλαμβάνουν.
Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Συνοδευτικά Έγγραφα Αποζημίωσης Μετακινήσεων Εκπαιδευτών 

Με ευθύνη του εκπαιδευτή προσκομίζονται τα ακόλουθα συνοδευτικά:
  • Για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα εισιτήρια προς το τόπο υλοποίησης του τμήματος Δια Βίου Μάθησης και με την επιστροφή στην έδρα του εκπαιδευτή.
  • Για Χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου η αποζημίωση ανέρχεται σε 0,15€/Km και μοτοσυκλέτας τα 0,05 €/Km.
      α). Άδεια Αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας. Σε περίπτωση που το ΙΧ δεν ανήκει σε αυτόν ή ποσοστιαία ανήκει, τότε προσκομίζεται και Υ.Δ. παραχώρησης (Υπόδειγμα) από τον ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη/ες.   

       Υπεύθυνη Δήλωση Παραχώρησης Ι.Χ (Υπόδειγμα)                                              Κατεβάστε το αρχείο

       β). Άδεια Ικανότητας Οδήγησης του οχήματος σε ισχύ.
      γ). Βεβαίωση Χιλιομετρικής απόστασης της έδρας από τον χώρο υλοποίησης του           τμήματος Δια βίου Μάθησης η οποία εκδίδεται από την αρμόδια  Υπηρεσία της Περιφέρειας ή υποβάλλοντας αίτηση στα ΚΕΠ της περιοχής. Για την Εύβοια Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Ευβοίας (Γραμματεία Τηλ. 2221353825 ΦΑΞ:2221353851)

      Στην αποζημίωση συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν διόδια

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν αποζημιώνεται η μετακίνηση εκπαιδευτών των οποίων η έδρα τους είναι εκτός των ορίων του Δήμου, που υλοποιούνται τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης, καθώς και όταν η απόσταση μεταξύ έδρας του εκπαιδευτή και Τμήματος  Δια Βίου Μαθησης είναι μικρότερη των 20 Km (με επιστροφή) σύμφωνα με την βεβαίωση της χιλιομετρικής απόστασης που προσκομίζουν.
Σημειωτέων, για εκπαιδευτές όμορων δήμων που τους έχει γίνει ανάθεση ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., προβλέπεται αποζημίωση αντίστοιχη με τους εκπαιδευτές των οποίων η έδρα είναι εντός των ορίων  του Δήμου που υλοποιούνται τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης και ισχύουν τα ανωτέρω.


Χιλιομετρικές Αποστάσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ 2006)

Υπόδειγμα βεβαίωσης διδακτικής εμπειρίας (σχέδιο)
Κατεβάστε το αρχείο
Υπόδειγμα βεβαίωσης διδακτικής εμπειρίας 
Κατεβάστε το αρχείο


ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (Συμπληρώνονται από το Κ.Δ.Β.Μ. και υπογράφονται από τον εκάστοτε εκπαιδευτή με την λήξη του έργου του)


Εντολή Μετακίνησης Κατεβάστε το αρχείο

Ημερολόγιο μετακινήσεων Κατεβάστε το αρχείο

Εκκαθαριστικό Οδοιπορικών Εξόδων Κατεβάστε το αρχείο

Δικαιολογητικά Σύμβασης-Μετακινήσεων Κατεβάστε το αρχείο


Δεν υπάρχουν σχόλια: