TOP NEWS

*ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου:

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Σύντομα θα γίνουν εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων με δεκαετή ισχύ πιστοποίησης

Υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, 1.200 τον αριθμό, αναμένεται να περάσουν από εξετάσεις τις επόμενες μέρες ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο των Εκπαιδευτών. Από την εξεταστική διαδικασία χωρίς την παρακολούθηση σεμιναρίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών, θα περάσουν όσοι ανήκουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Απόφοιτοι σπουδών σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. 

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Αίτηση εκπαιδευτή για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το έντυπο της αίτησης των εκπαιδευτών για τα "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου" βρίσκεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος (οι 2 τελευταίες σελίδες). Μπορείτε να την κατεβάσετε και μόνη της κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ


Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

15/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «ΚΔΒΜ Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους

Οι διορθώσεις αφορούν στα εξής:
Στο κεφάλαιο 4. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων: 
1. Το τηλέφωνο το ΚΔΒΜ Δήμου Ρόδου
2. Το τηλέφωνο του ΚΔΒΜ Δήμου Μήλου
Στο κεφάλαιο 5. Φάκελος Δικαιολογητικών στο γ) αντικατάσταση του όρου επαγγελματική εμπειρία με τον όρο διδακτική εμπειρία
Στο παράρτημα Ι στην ειδικότητα της Τοπικής Ιστορίας η προσθήκη του πτυχίου Ελληνικού Πολιτισμού

Ανακοίνωση για Βεβαιώσεις Ανεργίας υποψηφίων εκπαιδευτών ΚΔΒΜ ΑΠ9

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτές επιθυμούν να ζητήσουν την έκδοση βεβαίωσης ανεργίας για την εξασφάλιση της μοριοδότησης  της πρόσκλησης εκπαιδευτών για τα "Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου" θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι αύριο (16/10/2014) στον ανταποκριτή του ΟΑΕΔ του Δήμου Κύμης Αλιβερίου (Δημαρχείο Αλιβερίου Κ. Μπακόλα 30 Αλιβέρι - Υπόγειο) διότι την Παρασκευή (17/10/2014) θα βρίσκεται σε κανονική άδεια. Όσοι προσέλθουν την Παρασκευή 17/10/2014 θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοσή της από τα γραφεία του ΟΑΕΔ στην Χαλκίδα (Νεοφύτου 30 Χαλκίδα 2221060303). Η έκδοση γίνεται αυθημερόν.

Σημειώνουμε ότι για την έκδοσή της απαιτείται:
Α. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού 'Ετους 2014
Β. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας. Για πολίτες της Ε.Ε. βεβαίωση πιστοποίησης μόνιμης διαμονής . Για πολίτες τρίτων χωρών χρειάζεται το διαβατήριο και ή η άδεια διαμονής ή η μπλε βεβαίωση.
Γ. Κάρτα Ανεργίας

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πρόσκληση η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ της οποίας η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ανεργία δεν αποδεικνύεται με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ή/και κάρτας ανεργίας.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκπαιδευτών του έργου "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου"

Μετά από τηλεφωνικές/ηλεκτρονικές επικοινωνίες υποψηφίων με το ΚΔΒΜ Δήμου Κύμης Αλιβερίου για επίλυση αποριών της διαδικασίας υποβολής του φακέλου επισημάνουμε:
1.Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται μόνο  ταχυδρομικά με μορφή συστημένου πριν την καταληκτική ημερομηνία (23/10/2014).
2.Για τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου η αποστολή να γίνει στη διεύθυνση:
Κεντρικό Δημαρχείο Δήμου  (Υπόγειο)
Κ. Μπακόλα 30 
34500
Αλιβέρι 
Τηλ. 2223350315

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «ΚΔΒΜ Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014 Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο του Έργου«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στους Δήμους υλοποίησης του Έργου.
 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός σφραγισμένου φακέλου από 10/10/2014 έως και 23/10/2014 στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00-15:00).


Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δευτέρης Ευκαιρίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9»,που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2287/105/19-09-2014(ΑΔΑ: ΩΡΣ846ΨΖΣΠ-ΝΛ6) Απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δευτέρης Ευκαιρίας
 
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :07/10/2014 (ώρα 16:00)21/10/2014 (ώρα 15:00)
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://applications.inedivim.gr