TOP NEWS

*ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου:

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Αιτήσεις στο μητρώο εκπαιδευτών προγραμμάτων δια βίου μάθησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες ενηλίκων κατά το διάστημα 2014 - 2015. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σύμφωνα με την από 28/5/2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα ακόλουθα αντικείμενα εκπαίδευσης: 


1. Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία

2. Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και μη-λεκτική)
3. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
4. Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού
5. Μεταγνωστικές ικανότητες
6. Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας & εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον – Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
7. Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας
8. Διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων
9. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης
10. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος
11. Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία (Ρωσική γλώσσα)
12. Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
13. Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στο χώρο της εργασίας
14. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
15. Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες
16. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διάρκειας 70 ωρών και θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας τις αρχές του μικτού συστήματα μάθησης (blended learning) – 35 ώρες διά ζώσης διδασκαλία και 35 ώρες με τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε κάθε σεμινάριο αναμένεται να συμμετάσχουν 20 άτομα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν κατ’ εκτίμηση, ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά αντικείμενο εκπαίδευσης στις ακόλουθες περιφέρειες:

Αττικής
• Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
• Ηπείρου
• Θεσσαλίας
• Πελοποννήσου
• Δυτικής Ελλάδας
• Ιονίων Νήσων
• Κρήτης

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Συναφής διδακτική εμπειρία (εμπειρία διδασκαλίας στα αντικείμενα εκπαίδευσης που επιλέγονται από τον/την εκπαιδευτή/τρια)
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ 
Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης.
Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://adobeformscentral.com/?f=Rs%2AGw7AD5dGZU%2A1GYiNykA
Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευτής/τρια μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκειμένου να σας αποσταλεί το έντυπο της αίτησης και στη συνέχεια αποστείλετε τη συμπληρωμένη σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, με αναφορά στον τίτλο της πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζοντίων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων - Α.Π. 7 & 8». Παράλληλη υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά δε θα γίνεται αποδεκτή και οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές/τριες έως και τις 30 Απριλίου 2015, δηλαδή μέχρι και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτιμώνται ότι θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου 2015.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 210 8846852 (εσωτερικό 318, 319).
ΠΗΓΗ: www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: